Zapraszamy do korzystania z usług pogotowia elektrycznego. Ofertę naszą kierujemy do:

- podmiotów gospodarczych
- wspólnot mieszkaniowych
- spółdzielni mieszkaniowych
- szkół
- przedszkoli
- żłobków
- ZOZ
- klientów indywidualnych

Usługa świadczona jest na podstawie umowy o stałej współpracy i stałej, miesięcznej opłacie abonamentowej. Wysokość abonamentu ustalana jest indywidualnie z każdym podmiotem i zależna jest od jego wielkości.

Umowa obejmuje usuwanie awarii i drobne naprawy.