INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNICZNE,
ALARMOWE, KOMPUTEROWE
PROJEKTOWANIE i WYKONANIE

Wykonujemy instalacje na podstawie projektu dostarczonego przez Klienta i na podstawie projektu wykonanego przez nas dla Klienta. Pełny zakres świadczonych przez TECH-MEDIA usług przedstawia się następująco:

 1. Linie kablowe i napowietrzne niskiego i średniego napięcia
 2. Przyłącza energetyczne do placu budowy i obiektu
 3. Przyłącza telefoniczne, internetowe i antenowe
 4. Instalacje wewnętrzne w budynkach mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej
 5. Instalacje odgromowe
 6. Oświetlenie ulic i placów
 7. Systemy sterowania oświetleniem podstawowym i awaryjnym
 8. Instalacje sterownicze, sygnalizacyjne i przywoławcze
 9. Instalacje telefoniczne
 10. Instalacje alarmowe, przeciwpożarowe, dozorowania i monitorowania obiektów, domofonów i wideofonów
 11. Sieci logiczne
 12. Budowa stacji transformatorowych
 13. Montaż rozdzielnic elektrycznych i aparatury kontrolno - pomiarowej
 14. Montaż urządzeń elektrycznych i osprzętu

 

 

OBSŁUGA BIEŻĄCA i KONSERWACJA

 1. Bieżąca obsługa i konserwacja instalacji elektrycznych
 2. Bieżąca obsługa i konserwacja infrastruktury teletechnicznej
 3. Konserwacja sieci telefonicznych
 4. Naprawa urządzeń teleinformatycznych