Posiadamy własne laboratorium wysokich napięć oraz inny, niezbędny sprzęt i wykwalifikowanych pracowników. Wykonujemy następujące prace:

 • Badania transformatorów elektroenergetycznych
 • Badania izolacyjnego sprzętu ochronnego wysokiego napięcia
 • Badania oleju transformatorowego i łącznikowego
 • Badania oleju izolacyjnego w zakresie zawartości PCB
 • Pomiary i badania urządzeń i instalacji ochrony przeciwporażeniowej
 • Pomiary i badania izolacji maszyn elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia
 • Badania wytrzymałości elektrycznej materiałów elektroizolacyjnych
 • Pomiary i badania instalacji elektrycznych
 • Badania baterii kondensatorów energetycznych niskiego i wysokiego napięcia
 • Badania baterii akumulatorów stacyjnych
 • Badania właściwości elektrostatycznych materiałów i zagrożeń wywołanych elektrycznością statyczną
 • Badania kabli energetycznych niskiego i wysokiego napięcia
 • Badanie odgromników
 • Pomiary urządzeń ochrony odgromowej
 • Pomiary temperatury urządzeń i aparatów elektrycznych metodą termowizyjną
 • Inne prace pomiarowo – badawcze o charakterze specjalnym w zakresie sieci i urządzeń elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia